Nová učebna je na světě

Díky projektu „Komunikujeme s radostí“ financovanému z dotačního  programu statutárního města Ostravy, o který škola požádala v roce 2013,  a dalším finančním prostředkům bylo možné vybudovat jazykovou učebnu, kterou jsme v naší škole tolik potřebovali. Po multimediální učebně s počítači a interaktivní tabulí na 2.stupni školy, multimediální učebně  pro 1.stupeň, po přebudované učebně pro výuku fyziky a chemie, učebně hudební výchovy a učebně výtvarné výchovy přibyla tedy v naší škole další odborná třída. Vybavená interaktivní tabulí a dataprojektorem bude od září 2014 sloužit především výuce anglického a německého jazyka, ale určitě ji využijí i vyučující českého jazyka a v neposlední řadě i vedoucí zájmových kroužků.