Münster

https://zsmichalkovice.cz/wp-content/uploads/2017/09/logo.jpg

V rámci projektu Erasmus + KA1 jsem vycestovala v termínu 2. 7. – 15. 7. 2017 do německého Münsteru. Poněvadž se německé město nachází až u holandských hranic, cesta probíhala autem, letadlem a vlakem. Díky výborné organizaci německé městské dopravy jsem dorazila k mému přechodnému pobytu. Paní domácí Petra mě už očekávala a já jsem se mohla ubytovat v německé rodině.

V pondělí ráno, poučena paní Petrou, jsem se dopravila do centra, kde se nachází jazyková škola Kapito ( Sprachschule Kapito). Po absolvování úvodního testu jsme s ostatními studenty této jazykové školy byli rozděleni do skupin. V této skupině v dopoledních hodinách probíhalo jazykové vzdělávání a zdokonalování v německém jazyce. V odpoledních hodinách jsem měla individuální vzdělávání, které zahrnovalo jazykové vzdělávání němčiny v oboru matematiky.

Jazyková škola organizovala mnoho akcí, kde jsme se mohli dozvědět mnoho informací o životě a kultuře a tradicích zemí, ze kterých pocházeli ostatní  studenti.

Münster je starobylé kulturní a univerzitní město, ve kterém člověk pozná mnoho z německé kultury, sportu a způsobu života. Ale také ubytování v německé rodině a přátelské diskuse pomohli lépe poznat německý styl života.

Pobyt mě obohatil nejen jazykově, ale také rozšířil mé poznatky kulturní, sociální. Navázala jsem nové kontakty s lidmi z jiných zemí. Toto vše mohu uplatnit v mé profesi.

Ing. K. Fišerová