MALÁ MATURITA

 Naše škola se zapojila do projektu MALÁ MATURITA. V listopadu tohoto roku byla vypsána a vyvěšená témata ze všech předmětů. Žáci se pod jedno z nich podepsali a na toto téma mají do konce IX. třídy sepsat 3-5 stran textu a připravit si i krátkou prezentaci v powerpointu. S tímto projektem jim pomůže vyučující daného předmětu. Nakonec žáci svou práci obhájí před svými spolužáky a komisí sestavenou z učitelů.

Cílem tohoto projektu je ověření, jak se žáci vzdělávají a jak umějí zpracovat téma, které jim bylo zadané. Sledovat se bude původnost a samostatnost.

Zatím to vychází dobře. Až na jednu spolužačku všichni, se kterými jsem mluvil, se na to ještě ani nekoukli a někteří už ani neví, co mají za téma. Na otázku, co máš za téma, odpovídají: ,,Já nevím, je čas.´´, nebo řeknou nějaké jiné téma, které vypsané ani není.

Je zajímavé, že z 34 žáků jich je zapsáno jen 33 u 31 témat a to má mít jedno téma jednoho zpracovatele.

Ale už teče do bot, vyučující si už domlouvají schůzky.

Jakub Mikulášek