Michálkovický skřivan 2014

Ve čtvrtek 24. dubna 2014 odpoledne se z otevřených oken učebny hudební výchovy

linuly tóny písniček. Sešlo se zde 35 nejlepších zpěváků z jednotlivých tříd, aby se utkali

v písníčkovém zápase o nejlepšího zpěváka školy. On to ani nebyl zápas, ale velice příjemně

strávená hodinka s písničkami nejrůznějších žánrů. Lidové písničky se střídaly s popovými

a folkovými, zazněla zde čeština i slovenština. Všichni se příjemně bavili a porota to neměla

vůbec jednoduché. Zvítězili ti nejlepší, odnesli si diplomy a věcná ocenění, ale všichni

odcházeli domů s veselou náladou a pocitem, že s písničkou jde všechno lépe.
I. kategorie

1.místo – Nela Hrdinová 2.A

2.místo – Veronika Luňáková 1.B

3.místo – Barbora Snozová 2.B

II. kategorie

1.místo – Antonie Petříková 3.A

2.místo – Nikol Wiwegerová 3.A

3.místo – Karolína Petříková 5.B

III.kategorie

1.místo – Kristýna Hudečková 8.B

2.místo – Sára Stramová 6.A

3.místo – Barbora Watorová 6.A