Informace pro rodiče a žáky 9.ročníků

 

Vážení rodiče,

Vaše děti v tomto školním roce ukončí povinnou školní docházku. V dubnu příštího roku je

čeká přijímací řízení na střední školy a odborná učiliště.

Při výběru vhodné střední školy se můžete obrátit na některé z následujících poradenských

pracovišť:

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání: IPS, Ostrava, Bieblova 6

Mgr. Marcela Bučková: t.č. 950 143 110

Bc. Petr Mariánek: t.č. 950 143 109

Jana Carbolová: t.č. 950 143 108

Úřední hodiny: Po: 8,00-17,00 Út: 8,00-13,00

St: 8,00-17,00

Čt: 8,00-13,00

Pedagogicko psychologická poradna Ostrava-Zábřeh, Kpt.Vajdy 1 ( pouze pro žáky s VPU)

t.č. 595 705 340 – návštěva po telefonické domluvě

 

Pedagogicko psychlogická poradna Ostrava-Poruba ,17.listopadu 1123

t.č. 553 810 750

 

Výchovný poradce

Mgr. Barbora Paskonková

e-mail: paskonkova@zsmichalkovice.cz

Pokud už víte, o jakou profesi má dítě zájem, můžete se zorientovat v aktuální vzdělávací

nabídce škol.

Doporučuji tyto tištěné publikace:

Kam po ZŠ

Atlasy školství

Vybíráme střední školu

Internet:

www.nuov.cz

www.karieroveporadenstvi.cz

 www.uiv.cz

www.kamnaskolu.cz

www.skoly-kurzy.cz   databáze škol v ČR, zadáte požadavky a najdete školu

www.scio.cz  v oddíle „Jdu na SŠ“ je databáze středních škol

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/ips

www.istp.cz  ( nsp) – profese

www.infoabsolvent.cz –  výborný odkaz-např.kolik cizích jazyků se vyučuje…

www.job-tip.cz    – individuální potenciál

www.gwo.cz   – program průvodce světem povolání

www.kr-moravskoslezsky.cz   – příjimací řízení-data,volná místa po 1.kole,řízení pro 2.kolo,inter.odkazy středních škol,kritéria příjimacího řízení

www.atlasskolstvi.cz  – celostátní databáze škol

www.budoucnostprofesi.cz

www.kvic.cz –ukázkové testy, výběr firmy