Edinburgh

https://zsmichalkovice.cz/wp-content/uploads/2017/09/logo.jpg

V rámci vzdělávacího programu Erasmus +KA1 jsme získaly, díky úspěšnosti projektu, možnost zúčastnit se zahraničního jazykového studia. Druhým domovem se nám v době od 4. do 20. srpna 2017 stalo univerzitní město ve Velké Británii, hlavní město Skotska – Edinburgh.

V jeho srdci se nachází jazyková škola ELA-Edinburgh (English Language Academy), nabízející jazykové kurzy zahraničním studentům. Zde jsme si po dobu dvou týdnů upevňovaly a rozšiřovaly v dopoledních hodinách své jazykové znalosti, komunikovaly se spolužáky různých věkových skupin, profesí, přijíždějících z různých zemí světa, navazovaly nové kontakty, seznamovaly se s kulturou, tradicemi a zajímavostmi z domovských zemí dalších studentů. Odpolední vyučovací hodiny nás obohatily profesně. V metodické části jazykového kurzu jsme získaly zajímavé náměty do vyučovacích hodin anglického jazyka. Teoretické znalosti jsme uplatnily při praktické tvorbě částí hodin či celých projektů, dozvěděly jsme se o možných způsobech práce se žáky se specifickými výukovými potřebami, seznamovaly se s metodou CLIL.

Ve volných chvílích jsme navštěvovaly zajímavá místa města, jež bylo v roce 1995 zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO, během víkendu pak také vzdálenější místa, spojená s historií či zajímavými osobnostmi.

V závěru kurzu jsme po absolvování testů obdržely Europass mobility a certifikát
o absolvování kurzu.

Získané zkušenosti a náměty uplatníme ve vyučovacích hodinách a využijeme je k dalšímu zkvalitnění výuky našich žáků.

Mgr. Silvie Hillová, Mgr. Jana Muchová, Mgr. Miroslava Ulmanová