DEN ZEMĚ

V pátek 26.4.2013 se na naší škole uskutečnil Den Země s podnázvem: „Kam s tím“. Celé dopoledne bylo zaměřeno na téma recyklace a na správné chování při mimořádných událostech. Žáci sledovali krátké vzdělávací filmy na DVD a odpovídali na otázky z připraveného testu. Poté mladší žáci vyráběli obrazce z víček PET lahví a učili se správně zařazovat různé výrobky do kontejnerů. Starší žáci se rozdělili do skupin a společně zpracovávali jeden ze čtyř typů materiálů, který lze recyklovat. Cílem bylo zjistit, jak vlastně tento materiál vzniká, co se z něj vyrábí a při nefunkčnosti výrobku vyhledat možnosti likvidace nebo dalšího využití. Výsledná díla žáci před třídou prezentovali a pověsili na stěnu. Součástí Dne Země byly úklidové práce v blízkém okolí školy v průběhu 14 dní.

Akce byla financována z účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Foto: DEN ZEMĚ