Cena pro školní parlament

Žáci našeho školního parlamentu byli oceněni v soutěži žákovských kolektivů.  Soutěž pořádá statutární město Ostrava a každoročně oceňuje vyjímečné žáky či školní kolektivy, které se aktivně zapojují do dění ve svých školách a svou prací a výsledky jdou příkladem svým vrstevníkům. Letos bylo vybráno 26 jednotlivců a 3 školní kolektivy. Jeden z nich byl ten náš. A že se má čím pochlubit. Žáci školního parlamentu se pravidelně schází, aby řešili problémy, které  trápí jejich spolužáky, aktivně pomáhají při přípravě a organizaci školních akcí, jako například vánoční a velikonoční dílny, zápis do 1. tříd nebo různé školní projektové dny.

Za tuto svou práci byli vybráni a svou cenu si šli slavnostně přebrat 12. 6. 2018 do Divadla loutek v Ostravě. Zástupci města jim pogratulovali, předali věcné ceny a za odměnu si také užili nádherné představení DLO Dášeňka. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další práci.