eTwinning v naší škole

Od školního roku 2016/2017 se naše škola stala školou eTwinningovou. Co je to eTwinning? eTwinning je společenství evropských škol, je to platforma, přes kterou mohou učitelé a žáci z různých evropských zemí vzájemně komunikovat a spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. Číst dále

Co je žákovský parlament?

Žákovský parlament je diskusní fórum školy, ve kterém se žáci vyjadřují k záležitostem týkajícím se naší školy. V každé třídě od 5. po 9. ročníky jsou zvoleni 2 zástupci. Tito zástupci zaznamenávají připomínky a nápady svých spolužáků a poté je přednesou na schůzce parlamentu. Tyto se konají zpravidla Číst dále

SPOLUPRÁCE ŠKOLY SE ZUŠ EDVARDA RUNDA

Spolupráce vedení ZUŠ Edvarda Runda ve Slezské Ostravě se základní školou v Ostravě-Michálkovicích trvá již více než 20 let. Záměrem vytvoření pobočky neboli odloučeného pracoviště ZUŠ bylo především v tom, aby rodiče s dětmi nemuseli dojíždět na hlavní budovu ve Slezské Ostravě nebo do Číst dále

Příspěvek na ozdravný pobyt

Základní škole Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace byl Statutárním městem Ostrava poskytnut neinvestiční účelově vázaný příspěvek z Fondu pro děti ohrožené znečištěním prostředím ve výši 204.000,- Kč na realizaci 14denního ozdravného pobytu v oblasti, která není postižena smogovou situací. Díky tomuto příspěvku mohlo Číst dále

OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ ZŠ PRO VEŘEJNOST

Jako každoročně otevíráme i letos venkovní víceúčelové hřiště základní školy, a to díky neinvestiční účelově vázané dotace v oblasti prevence kriminality poskytnuté statutárním městem Ostrava. Hřiště bude otevřeno od 19. května 2017 do 30. září 2017. Provozní doba: Květen, červen 2017 Úterý, pátek                      15 – Číst dále