SPOLUPRÁCE ŠKOLY SE ZUŠ EDVARDA RUNDA

  • Publikováno: 01.08.2017
  • Kategorie: ZUŠ

Spolupráce vedení ZUŠ Edvarda Runda ve Slezské Ostravě se základní školou v Ostravě-Michálkovicích trvá již více než 20 let. Záměrem vytvoření pobočky neboli odloučeného pracoviště ZUŠ bylo především v tom, aby rodiče s dětmi nemuseli dojíždět na hlavní budovu ve Slezské Ostravě nebo do Radvanic a aby výuka probíhala pod jednou střechou, tedy přímo v budově školy. V současné době nabízí ZUŠ na této pobočce výuku přípravné hudební výchovy, tedy první krůčky do světa hudby a dále výuku hudebních nástrojů nebo pěveckou výchovu s přidruženou výukou hudební nauky. Pravidelně se konají vánoční a májové koncerty v Knihovně města Ostravy – pobočka v O.-Michálkovicích a v kulturním domě v Michálkovicích.

Rodičům a dětem, které se naopak rádi projedou na hlavní budovu ZUŠ ve Slezské Ostravě nebo do Radvanic, škola poskytuje základy uměleckého vzdělání v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém oboru. Připravuje také podmínky výjimečně nadaným žákům pro jejich uplatnění v náročných uměleckých profesích.