Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace, roky 2018 – 2020

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace-rok 2018, rok 2019, rok 2020

Návrh rozpočtu r. 2018-pořízení a financování dlouhodobého majetku

Návrh rozpočtu r. 2018-náklady a výnosy

Návrh rozpočtu r. 2018-investice a údržba

Návrh rozpočtu r. 2018-fondy

Vyvěšeno dne 8. 2. 2018, schváleno Radou městského obvodu Ostrava-Michálkovice Usnesením číslo: 1128/RMOb-Mich/1418/78 dne 21. 12. 2017.