Školní poradenské pracoviště

Naše škola se úspěšně zapojila do projektu statutárního města Ostravy „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“, který využívá prostředky fondů Evropské unie. Bližší informace ZDE

Od září 2016 zahájilo činnost školní poradenské pracoviště (ŠPP), jehož cílem je zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i další žáky, kteří budou potřebovat pomoc v náročných životních situacích.  Aktivity ŠPP koordinuje výchovná poradkyně Mgr. Ludmila Ševčíková. Pracovnice ŠPP sídlí ve sborovně školy.

V rámci pracoviště působí:

Mgr. Kateřina NIKELOVÁ, školní speciální pedagožka

Konzultační hodiny: úterý a středa 7.30 – 9.30 hodin nebo po předchozí domluvě, elektronická adresa: nikelova@zsmichalkovice.cz

 

Mgr. Libuše PECKOVÁ SVITÁKOVÁ, DiS., sociální pedagožka

Konzultační hodiny: pondělí až čtvrtek 8.00 – 10.00 hodin nebo po předchozí domluvě, elektronická adresa: peckova@zsmichalkovice.cz