Zasedání parlamentu ze dne 29. 1. 2013

Přítomni:

5. ročník – Ulmannová

6. ročník – Tomanová, Gelnarová

7. ročník – Záhorská, Ošutová

8. ročník – Staňková, Bulavová

 

Projednané body:

* Výroba triček parlamentu – projednaný návrh vzhledu

* Upozornění žáků na závislost na moderní technice – sami si všímají, že jsou závislí na mobilních telefonech a počítačích (upozornění na kyberšikanu!)

* Konflikty mezi třídami – třídní učitelé budou upozorněni na konkrétní třídu a problém

* Používání sprejů proti spolužákům – porušování školního řádu, třídní učitel již byl informován

* Chlad ve třídách, zástupci byli upozorněni na přetopení v některých třídách díky přetáčení regulátoru na topení, pak je chladněji jinde.

* Školní jídelna – největší diskuse, vytvoření otázek do dotazníku pro žáky, týkajícího se spokojenosti strávníků. Dále pak zástupci přišli s návrhem, aby jídelníček visel i na chodbě I.a II.stupně

* Zpřísnit dozor v jídelně

* Více zeleniny na talíři

* Návrh zveřejnit potravinový koš, kterým se školní jídelna řídí

* Spokojenost s cenami jídla

* Žákům se nelíbí, že někteří z nich pohazují jídlo po chodbách a před školou

* Ztráty drobností ze školních skříněk – opravdu nenechávat žádné cennosti ve skříňkách

Další schůzka bude čistě organizační v rámci rozdávání a zveřejnění dotazníků školní jídelny.

 

Všem děkujeme za pozitivní přístup k dění ve škole a rádi přijmeme další připomínky či pochvaly. Mgr. Martina Lazarová