Výuka plavání

Třída 2.A a 2.B se od začátku února zúčastňují v rámci tělesné výchovy plaveckého výcviku. Děti jsou rozděleny do čtyř družstev podle výkonnosti. Každé družstvo vede instruktorka plavání. U příležitosti Pálení čarodějnic měli žáci zábavnou hodinu s čarodějnicemi, plnou her a soutěží, což dokumentují fotografie.

Foto : plavání