Výtvarný kroužek na návštěvě v Olomouci

V sobotu 15. března 2014 jsme se vydali do nedaleké Olomouce zhlédnout výstavy, na které jsme se už dlouho těšili.

Jedněm se nechtělo v sobotu vstát z postele, o jiné se pokoušela choroba, takže jsme vyrazili v osmičlenné sestavě.  Bylo větrno, nevlídno, ale vlakem jsme cestu zvládli bezpečně, a ještě si někteří dopřáli úplné snídaňové hody.

Pak už nám nic nebránilo spokojeně se pohybovat mezi starověkými exponáty z Egypta. Odtamtud, bičováni kapkami deště, jsme přeběhli do druhého muzea na výstavu komiksů a plakátů Káji Saudka.

A protože se ve vedlejších prostorách nalézala ještě expozice abstraktní tvorby Ludmily Padrtové, postávali jsme i tam před obrazy a diskutovali o jejich obsahu.

Čas měl mezi výtvarnými díly úplně jiný rozměr a nám nezbývalo nic jiného, než se spěšně přesunout na nádraží. Ještě rychle zakoupit něco na zub, aby cesta domů pěkně ubíhala, a už jsme opět seděli ve vlaku. K večeru se rodičům každý svěřoval se svými zážitky.

Jana Hrtusová