Vydání nového školního řádu

Od 1. září 2013 je v platnosti nový školní řád, jehož obsah vychází z ustanovení § 30 školského zákona. Nově jsou formulována práva zákonných zástupců žáků. Jeho znění naleznete v rubrice Dokumenty školy.