Všeználek

Projekt Všeználek seznamuje budoucí prvňáčky a také jejich rodiče s prostředím školy, kde při společných aktivitách děti komunikují a vzájemně spolupracují. Je zaměřen na budoucí školní aktivity (příprava na počáteční psaní, počítání, výtvarné, tělovýchovné a další činnosti), ze kterých si děti odnášejí domů nejen nové zkušenosti, ale i dárečky, které si vlastnoručně vyrábějí.

Tento projekt všestranně působí na smysly žáků, podporuje mezipředmětové vztahy, zvyšuje i úroveň výuky ve škole, jelikož nabídnutá témata napomáhají také spolupráci s MŠ, kterou budoucí prvňáčci navštěvují.

Děti si prostřednictvím interaktivních činností zkouší řadu dovedností pro úspěšný start ve škole. Taktéž komunikace, spolupráce, a možnost zkusit si „školu na nečisto“ plní očekávaný záměr.

Na tento projekt byla poskytnuta účelová dotace z rozpočtu STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY.