Společně to zvládneme

  • Publikováno: 25.09.2018
  • Kategorie: Aktuality

Ve dnech 15. 10. – 19. 10. 2018 se uskuteční adaptační kurz vybraných žáků 2. stupně základní školy v Holčovicích v hotelu Zlatá Opavice.

Cílem tohoto kurzu je setkání spolužáků mimo prostředí školy, kde se naučí spolupracovat a lépe porozumět jeden druhému, vnímat vliv skupiny na sebe sama i svůj vliv na skupinu jako celek. Podstatou kurzu bude rozvoj sociálních dovedností i vlastní sebereflexe, budování klimatu otevřené a bezpečné komunikace, rozvoj identity a navázání vztahu mezi žáky a učiteli.

Program pobytu bude zaměřen jak na sportovní a pohybové aktivity, tak na umělecké, tvořivé a výtvarné aktivity a nebudou chybět i sociálně psychologické a společenské aktivity. Pobyt je součástí minimálního preventivního programu školy.

Pobyt je hrazen z projektu „Společně to zvládneme“, který podpořil Moravskoslezský kraj.