Společně jsme to dokázali

  • Publikováno: 28.05.2019
  • Kategorie: Aktuality

Na letošní školní rok jsme připravili projekt „Společně to dokážeme“. Jeho cílem bylo připravit pro žáky druhého stupně naší školy pobytové a vzdělávací aktivity se zaměřením na prevenci sociálně-patologických jevů a posilování kamarádství.

V prvním pololetí, ve dnech 15. října – 19. října 2018, vyrazila skupina žáků  druhého stupně do Holčovic do Hotelu Zlatá Opavice. Cílem jejich setkání bylo potkat se mimo školu, naučit se spolupracovat, porozumět jeden druhému a vnímat pozitivní vliv skupiny na sebe sama i svůj vliv na skupinu jako celek. Podstatu kurzu byl rozvoj sociálních dovedností i vlastní sebereflexe, budování klimatu otevřené a bezpečné komunikace, rozvoj identity a navázání vztahu mezi žáky a učiteli. Program pobytu byl zaměřen jak na sportovní a pohybové aktivity, tak umělecké, tvořivé a výtvarné aktivity, nechyběly sociálně psychologické a společenské aktivity.

Ve druhém pololetí školního roku se konaly besedy s tématikou posílení odolnosti proti sociálně-patologickým jevům. Besedy byly finančně podpořeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje.