Režim školní družiny

6.30 hod. – 7.55 hod. (do 7.20 hod. příchod do ŠD, převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů)

11.30 hod. – 13.00 hod. oběd, osobní hygiena, volná činnost,

13.00 hod. – 13.30 hod. odpočinková činnost (besedy, četba, vyprávění, tématické rozhovory),

13.30 hod. – 15.00 hod. činnost zájmová – aktivity z oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, sportovní a turistická, přírodovědná, příprava na vyučování formou kvízů, soutěží, křížovek apod.,

15.00 hod. – 15.30 hod. osobní hygiena, svačina, úklid osobních věcí, postupný odchod dětí domů – kontrola v šatnách, možné vypracování domácích úkolů,

15.30 hod. – 16.00 hod. rekreační činnost, stolní hry, postupné uspořádání herního prostoru ve třídě, úklid.