Projekt „Cestovní kancelář nabízí…“

„Přineste si katalog jakékoliv cestovní kanceláře .“ Takhle znělo zadání na projekt „Cestovní

kancelář“, který pro nás paní učitelka Laštuvková připravila pro několik hodin občanské výchovy.

Tvořili jsme velké reklamní plakáty naší vlastní cestovní kanceláře a jejího vymyšleného zájezdu.

Rozdělili jsme se do skupin a vymysleli jsme si jméno naší „cestovky“, zájezd kam to bude,za jakou

cenu, atd …….pak jsme celý plakát výtvarně upravili a nalepili obrázky z těch katalogů . Nakonec jsme

své nabídky odprezentovali před tabulí a hlasovali pro nejpovedenější práce. Bylo to zábavné a teď

nám ty plakáty zdobí třídu.

Barbora Šrámková, žákyně 7.A třídy                          FOTO