Připojení se ke stávce

  • Publikováno: 21.11.2023
  • Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče,

předpokládám, že jste již v médiích zaznamenali, že se hovoří o stávce ve školách dne
27. 11. 2023.

Plánovanou stávku na pondělí 27. 11. 2023 podporuje většina zaměstnanců naší školy a
z tohoto důvodu bude celá škola včetně školní jídelny tento den uzavřena.

Mgr. Hana Bayerová
ředitelka školy

 


 

Připojuji vyjádření kontaktní osoby:

Vážení rodiče,

po diskuzích a zralé úvaze se většina zaměstnanců naší školy dohodla podpořit
jednodenní výstražnou stávku, která byla vyhlášena Českomoravským odborovým
svazem pracovníků školství.

Z tohoto důvodu není škola v pondělí dne 27.11.2023 schopna zajistit výuku a škola
bude uzavřena.

Jako zaměstnanci se ve většině přikláníme k podpoře stávky, protože nesouhlasíme
s budoucím omezením finančních prostředků ve školství. V důsledku by kvůli těmto
změnám poklesl počet hodin věnovaný výuce (omezení dělení tříd na skupiny,
zvyšování počtu žáků ve třídách), snížily by se finanční prostředky na asistenty
pedagoga, což by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami. Rovněž by bylo omezeno pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání.
Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi
těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost
školního stravování.

Podporou stávky se nesnažíme o další zvedání platů učitelů. Hlavní myšlenkou
je zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání.

S úctou a pokorou.

Mgr. David Truhlík
(učitel 2. stupně a kontaktní osoba)