Organizace výuky od 17. května

  • Publikováno: 11.05.2021
  • Kategorie: Aktuality

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.5. 2021 se od 17. května mění organizace školní výuky a ruší se rotační výuka na I. stupni, obnovuje se zcela provoz školní družiny i ranní školní družiny bez omezení.

II. stupeň bude mít výuku v rotačním režimu s tím, že v týdnu od 17. května nastupují prezenční výuku třídy 6.B, 7.B, 8.B, 9.B. Třídy 6.A, 7.A., 8.A, 9.A v tomto týdnu začínají distanční výukou.

Testování bude probíhat antigenními testy, přičemž I. stupeň se testuje jednou týdně (pondělí), II. stupně dvakrát týdně (pondělní, čtvrtek). V případě pozitivního výsledku testování u některého z žáků, bude postupováno jako doposud.

Prezenční výuka bude ve škole probíhat dle běžného rozvrhu, výjimku tvoří tělesná výchova, která bude vyučována venku a hudební výchova, kde nebude vyučován zpěv. Žáci budou mít po celou dobu přítomnosti v budově školy nasazeny chirurgické roušky, nanoroušky nebo respirátory.

Do školní budovy vstupují žáci všichni hlavním vchodem bez omezení.

 

Mgr. Hana Bayerová

ředitelka školy