Návštěva interaktivní výstavy Ámos

Dne 6. a 7. 3. 2014 se třídy 5.A a 5.B zúčastnily interaktivní výstavy v klubu Ámos.

Téma se jmenovalo „Ostrava-tady žiju, tady jsem“.

Žáci se během programu dlouhého téměř dvě hodiny dozvěděli spoustu zajímavostí

o našem městě. Nejprve je čekala krátká exkurze po jednotlivých expozicích s paní

lektorkou. Ta jim rovněž vysvětlila zadání úkolů, které měli „páťáci“ později plnit. Poté

žáci dostali pracovní listy, rozdělili se do skupinek a začali vyhledávat chybějící

informace v pracovních listech či plnit jednoduché, ale zajímavé úkoly.

Zjistili tak například, proč se Černá louka nazývá „černá“, jaká jsou „nej“Ostravy,

zajímavosti z hornické minulosti města, složili si puzzle ostravských čtvrtí či zajímavých

budov, seřadili významná data v dějinách Ostravy či zjistili, které významné osobnosti se

zde narodily.

Celá akce se u žáků i jejich učitelského doprovodu setkala s velkým úspěchem a už

teď se těšíme, co nám Ámos nabídne příště….

Lucie Laštuvková, třídní učitelka 5.B třídy                               Foto