Naše škola vystoupila ze stínu

V minulých dnech si zaměstnanci i žáci školy povšimli, že se její „image“ výrazně změnil. Ve spolupráci s úřadem našeho městského obvodu se podařilo zajistit pokácení stromů, které již dlouho zastiňovaly jeden z pavilonů školy. Do mnoha učeben (počítačové, učebny fyziky-chemie) se dostalo tolik potřebné světlo. Nutno doplnit, že více světla je i v ředitelně a sousedních místnostech. Podmínky pro naši práci se zlepšily a vynález pana Edisona už nebudeme tolik potřebovat.

Škola vystoupila ze stínu