Mikuláš

Jako každým rokem proběhl u nás ve škole Mikuláš. Žáci devátých ročníků s malou pomocí 8.A vymysleli, pod vedením svých třídních učitelek, program pro děti prvního stupně, který probíhal v tělocvičně. Děti mohli zlechtat čerta, bojovat v pekle, skládat s andělem básničky, vylézt si na mráček pro bonbóny atd. Druhá skupina v čele s Mikulášem chodila po škole, kde si čerti vybírali hříšníky a Mikuláš s anděly rozdávali sladkosti hodným dětem. Hříšníci odčinili své hříchy básničkou, písničkou nebo několika dřepy a byli také odměněni. Poté se skupinka s Mikulášem odebrala do školky v Michálkovicích, kde s dětmi skládali puzzle, čerti se přetahovali lanem s odvážnými dětmi a nakonec rozdali připravené dárečky.

Všichni si užili spoustu legrace a jistě se budou těšit na příští rok.             FOTO