Jazyků se nebojíme

Na školní rok 2018/2019 jsme získali finanční podporu statutárního města Ostravy na realizaci projektu „Jazyků se nebojíme“, jehož cílem je podpořit výuku cizích jazyků na naší škole. Díky této dotaci můžeme v nadcházejících měsících ve spolupráci s rodilými mluvčími učit cizí jazyky ve spojení s přírodovědnými předměty. Dále budou tyto prostředky určeny na další jazykové vzdělávání žáků i učitelů.