Jarní tvoření

Dne 11. 4. 2022 jsme se vydali do DDM v Ostravě-Michálkovicích, kde se konaly Jarní dílničky. Přivítalo nás domácké prostředí a dýchla na nás velikonoční atmosféra. Postupně jsme si každý z nás vyrobili několik krásných výrobků s velikonoční tematikou a toto jarní tvoření jsme si opravdu užili. Už se těšíme na Velikonoce.