Jak šel čas – 20 let dětského pěveckého sboru Michálek

Šk.rok 1995-1996  sbormistr Zdeněk Děrkas

Šk.rok 1996-2015  sbormistryně Mgr. Taťána Mikulská

Roku 1995 byl  školní dětský pěvecký sbor zaregistrován pod názvem Michálek v Unii českých pěveckých sborů. Pěvecký sbor pracoval nejdříve v jednom oddělení, později byl rozdělen na dětskou a dívčí část. Během uplynulých dvaceti let zpívalo v pěveckém sboru kolem 300 členů, většinou dívek, ale v oddělení žáků od 1.do 4. třídy navštěvovali pěvecký sbor i chlapci. Během uplynulých let spolupracoval sbor s řadou organizací. Nejdelší a nejužší spolupráci, která trvá dodnes, má pěvecký sbor s michálkovickou knihovnou. První pravidelná vánoční a jarní vystoupení pěveckého sboru začala již před 14 lety, zpěváčci se se svými příznivci setkávali v prostorách knihovny na ulici Čs.armády, sbor přispěl svým vystoupením i k oslavám 100. výročí michálkovické knihovny a jeho vystoupení zaznamenala i regionální televizní stanice.  V nových moderních prostorách knihovny pak pravidelná spolupráce pokračovala a probíhá dodnes.

Kromě pěveckých koncertů v michálkovické knihovně je nutné připomenout i pravidelné vánoční koncerty a vystoupení v závěru školního roku pro žáky základní školy  v kulturním domě v Michálkovicích.    Michálek byl i hostem na 23.Tónech cest  skupiny Tempo di Vlak v prosinci  2002  a později si spolupráci zopakoval na dvou společných vánočních koncertech v kulturním domě v Ostravě Michálkovicích. Pěvecký sbor také pravidelně vystupuje při rozsvěcování vánočního stromu na náměstí v Michálkovicích, svůj program předvedl i při rozsvěcování vánočního stromu v Ostravě – Heřmanicích.

Zajímavou akcí, která v členkách sboru zanechala hluboké dojmy, bylo také vánoční vystoupení dívčí části pěveckého sboru v Hospici sv. Lukáše v Ostravě Výškovicích.   K vydařeným patřilo například i vystoupení pěveckého sboru pro michálkovické důchodce v kulturním domě v Michálkovicích a vystoupení pro důchodce v Ostravě Muglinově. Úspěšné bylo i vystoupení dívčí části sboru na oslavách 110. výročí michálkovické knihovny. Členové dětské části sboru  pravidelně dvakrát ročně zpívají svým mladším kamarádům v mateřské škole na Sládečkově ulici.

Sbormistryně Mgr. Taťána Mikulská je vedoucí pěveckého sboru a zároveň zajišťuje všechny doprovody, ať už klavírní nebo klávesové. Sbor spolupracuje také s paní učitelkou Mgr. Silvií Hillovou, která zajišťuje při vystoupeních kytarový doprovod.

Určitě jsme zapomněli na řadu akcí, kterých se členové pěveckého sboru zúčastnili.Členové pěveckého sboru vždy zpívali s chutí a pro radost, a věříme, že ve stejném duchu bude činnost pokračovat.