INFORMACE PRO RODIČE – ŠKOLNÍ JÍDELNA

Sdělujeme Vám, že vyúčtování stravného za období do konce roku 2014 bude provedeno náhradním způsobem. Důvodem je dlouhotrvající pracovní neschopnost vedoucí školní jídelny Renáty Chudé (nemoc) a chybějící podklady k provedení vyúčtování stravného do konce roku 2014. V dubnu budete požádáni o odsouhlasení počtu odebraných obědů za období září – prosinec 2014. Vyúčtování stravného za období leden – červen 2015 bude provedeno obvyklým způsobem do 15. 7. 2015. Za způsobené komplikace se omlouvám a věřím, že s Vaší pomocí situaci vyřešíme.

Pro všechny strávníky ZŠ budou k dispozici webové stránky, kde se budete moci podívat, jak Vaše dítě chodí na oběd, ale také uvidíte jídelníček a budete moci dítě odhlásit i přihlásit ze stravování. K dispozici budou i jiné informace. Další informace dostanete prostřednictvím dětí přes žákovské knížky. Pro komunikaci se zastupující vedoucí školní jídelny využívejte elektronickou adresu jidelna@zsmichalkovice.cz

Mgr. Jiří Slepička, ředitel školy