Informace pro rodiče: roušky

  • Publikováno: 31.08.2020
  • Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče,

byť taková povinnost stanovena není, chtěli bychom Vás touto cestou požádat, abyste v případě, že se budete se svými prvňáčky účastnit zahájení školního roku v naší tělocvičně, nebo budete přítomni na úvodních třídních schůzkách, nosili v budově školy ochranné roušky. Jde o preventivní doporučení ve prospěch dětí.

Děkujeme za pochopení.