Den evropské mobility

4. a 5. ročníky na Dni evropské mobility

Dne 16. 9. 2013 se žáci 4. a 5. tříd aktivně zúčastnili akce Týden evropské mobility.

V prostoru školního hřiště plnily tříčlenné skupinky zábavnou formou úkoly související s tímto tématem. Vybíraly například, co patří do povinné výbavy cyklisty, třídily odpad, opakovaly si důležitá telefonní čísla či dopravní značky. Součástí akce byla také zdravotní průprava, na které si mimo jiné žáci vyzkoušeli telefonický hovor o dopravní nehodě či ošetření některých druhů poranění.

Na závěr získala nejlepší skupinka hodnotné ceny a diplom. Všem žákům se takto strávené hodiny velmi líbily, navíc je obohatily o velmi pro život přínosné informace a rady.

Vyučující 5. B třídy Lucie Laštuvková

Foto: Den mobility