Žákovský parlament

Co je žákovský parlament?

Žákovský parlament je diskusní fórum školy, ve kterém se žáci vyjadřují k záležitostem týkajícím se naší školy. V každé třídě od 5. po 9. ročníky jsou zvoleni 2 zástupci. Tito zástupci zaznamenávají připomínky a nápady svých spolužáků a poté je přednesou na schůzce parlamentu. Tyto se konají zpravidla jednou za měsíc. Na schůzkách se snažíme tyto připomínky řešit a posuzovat z různých úhlů pohledu. Zástupce […]

Číst dále