AJ 3.6. – 10.6.

Zdravím všechny děti a rodiče. Posílám přípravu na další týden. Budeme hlavně opakovat. AJ učebnice: str.56, 57 Stone soup – Polévka z kamínku. Pomocná slovní zásoba: a long time ago – dávno v minulosti Go away! – Jdi/Jděte pryč. a fire – oheň a Číst dále

13.týden

13.týden Český jazyk -učebnice str.112, shrnutí o podstatných jménech str. 113 Matematika -učebnice str. 8,9,10,11 – zaokrouhlování str. 12 – geometrie ( obdelník, čtverec ) Přírodověda -učebnice str.92 -pracovní sešít str.46,47 Vlastivěda učebnice str.16 až 20- opakovat pracovní sešit str.21- otázky 1 až 13

12. týden

12. týden 27.5.2020 -3.6.2020   Český jazyk učebnice str. 110, 111 – procvičovat Matematika učebnice str. 4 cv. 9 – nacvičit str. 5 celá procvičit a cv. 12 ( tabulka ) napsat do sešitu str. 5 cv.14 také zapsat do sešitu str. 7 – Číst dále

AJ 27.5. – 3.6.

Milé děti, vážení rodiče, posílám přípravu na další týden. Opakujte si slovíčka 11. lekce. AJ učebnice: str. 54 – prohlédněte si obrázky různých druhů dinosaurů, do sešitu si věty od 1 do 6 napište a přiřadˇte správné písmeno, str. 55 – přečtěte si a přeložte další Číst dále

AJ 20.5. – 27.5.

Zdravím všechny děti a jejich rodiče. Posílám přípravu na další týden. AJ  napsat a postupně se naučit slovíčka 11. lekce AJ učebnice: str.52 přečti, přelož, odpověz – do sešitu napiš vždy číslo věty od 1 do 6 a ke každému číslu T (true) nebo F Číst dále