Povinné informace

Informace o škole poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

NÁZEV POVINNÉHO SUBJEKTU

Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Michálkovice ze dne 13. 12. 1995 s účinností ke dni 1.1.1996. Hlavním účelem organizace je zajištění vzdělávání v souladu se školským zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační struktura organizace je k nahlédnutí ZDE

KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Poštovní adresa: U Kříže 166/28, Ostrava-Michálkovice, PSČ 715 00

Úřední hodiny: pondělí – pátek 7.30 – 14.00

Telefonní čísla: sekretariát 596 231 614, 731 152 578

                         školní družina 739 670 412

                         školní jídelna 596 231 615, 733 361 010

Číslo faxu: 596 231 700

Internetové stránky školy: www.zsmichalkovice.cz

Elektronická adresa školy, elektronická podatelna: sekretariat@zsmichalkovice.cz

(Další elektronické adresy jsou k dispozici v rubrice Kontakty.)

ID datové schránky: t8gy4tc

Bankovní spojení: 39035761/0100 (běžný účet, Komerční banka)

                             247283241/0300 (účet stravného pro školní jídelnu,

                                                         Československá obchodní banka)

IČO: 64 626 679

DIČ: nejsme plátci DPH
Číst dále