Povinné informace

Informace o škole poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

NÁZEV POVINNÉHO SUBJEKTU Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ Příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Michálkovice ze dne 13. 12. 1995 s účinností ke dni 1.1.1996. Hlavním účelem organizace je zajištění vzdělávání v souladu se školským zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Organizační struktura organizace je k nahlédnutí ZDE KONTAKTNÍ SPOJENÍ Poštovní […]

Číst dále