eTwinning

Logo

eTwinning v naší škole

Od školního roku 2016/2017 se naše škola stala školou eTwinningovou.

Co je to eTwinning?

eTwinning je společenství evropských škol, je to platforma, přes kterou mohou učitelé a žáci z různých evropských zemí vzájemně komunikovat a spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. Vzhledem k tomu, že do této platformy se mohou zapojit pouze registrované školy, je to místo, kde žáci mohou bezpečně komunikovat.

Jak eTwinning funguje?

Učitelé ze dvou či více evropských škol se domluví na tématu projektu a zaregistrují ho. Poté se svými žáky pracují na úkolech spojených s projektem. Žáci využívají informační technologie, zajímavé aplikace a sdílejí svou práci s žáky z cizích zemí. Komunikačním jazykem je většinou angličtina (nebo jiný předem dohodnutý jazyk). Projekt se může týkat jakéhokoli předmětu. Projekt může být krátkodobý (2 týdny, měsíc) nebo dlouhodobější. Nenásilnou formou si žáci procvičují nejen cizí jazyk, ale dozvídají se mnohé o jiných kulturách a stylu života v jiných zemích.

V naší škole jsme se zatím eTwinningových projektů zúčastnili jen v hodinách angličtiny. V roce 2016/17 se tehdejší 9. A zapojila do projektu Christmas Traditions and Customs (https://twinspace.etwinning.net/27881/home). V rámci tohoto projektu žáci zpracovali české vánoční zvyky, překládali jsme české koledy, vyráběli přáníčka a naopak jsme se dozvěděli něco o vánočních zvycích v Polsku, Slovinsku, Srbsku, Španělsku a na Slovensku. Žáci si práci užívali a často jsem i večer viděla, že jsou někteří přihlášeni v systému a komunikují se svými vrstevníky z jiných zemí.

V letošním roce se zapojila třída 7. A a to opět do předvánočního projektu Xmas in a Box Project https://twinspace.etwinning.net/46611. Tentokrát bylo zapojeno poměrně hodně škol – Francie, Itálie, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Chorvatsko, Německo a Česká Republika. Žáci ve Francii vylosovali dvojice škol, které si připravily a poslaly navzájem balíčky. Naším partnerem se stalo Rumunsko. Do balíčku jsme jim nachystali drobné dárky, v pracovních činnostech žáci vyrobili přáníčka, v angličtině jsme v týmech vypracovali brožurky v angličtině, kde jsme popisovali různé české tradice a zvyky. Vypracovali jsme také malou kuchařku s českými vánočními recepty, opět v angličtině. Také jsme nazdobili a poslali vánoční perníčky. Na oplátku jsme obdrželi balíček z Rumunska. Žáci potom překládali texty rumunských koled, typické rumunské vánoční recepty, zvyky apod. Natočili jsme také krátké video, ve kterém se žáci představili.

eTwinning je bezesporu moderní a zábavná forma výuky. Veškerá podpora poskytovaná v rámci eTwinningu je zdarma. Určitě plánujeme účastnit se dalších projektů, které se dají provázat s tematickým plánem. A možná se v budoucnosti zapojíme do projektů propojených s Erasmem+ a mohli bychom potom přivítat své partnery u nás nebo se vydat do zahraničí za nimi.

Mgr. Miroslava Ulmanová

Práce ve skupinách

C:\Users\Miroul\Documents\Výuka\etwinning\fotky\DSC_0581.JPG

Naše brožurky

C:\Users\Miroul\Documents\Výuka\etwinning\fotky\DSC_0585.JPG

C:\Users\Miroul\Documents\Výuka\etwinning\fotky\DSC_0586.JPG

Výrobky z Rumunska

C:\Users\Miroul\Documents\Výuka\etwinning\x-mas in a box\DSC_0618.JPG

Číst dále