Slavili jsme Den Země

  • Publikováno: 01.05.2018
  • Kategorie: Aktuality

V pondělí 30. dubna vyrazili naši žáci na naučnou stezku, kterou pro ně a děti z mateřské školky připravili naši deváťáci Trasa začínala na místním fotbalovém hřišti, kde si zaskákali v pytlích, ověřili znalosti luštěnin,  ohrožených zvířat, zkusili po hmatu poznat nejrůznější přírodniny a připomněli si, jak správně třídit odpad.

Stezka dále pokračovala loukou a lesem, kde měli žáci za úkol poznávat byliny, stromy, stopy zvířat a dále až k rybníku, kde si děti poslechly poutavé vyprávění našeho rybáře, pana učitele Maláče.

V cíli na všechny čekala sladká odměna, za kterou děkujeme firmě Požární a znalecká s.r.o. a krásné ceny pro nejšikovnější, které nám věnovala.