5.A Decimetr čtvereční

V hodině matematiky jsme na to šli s 5.A trochu jinak.

Měli jsme probírat jednotky plochy. Převody nám jdou, ale představit si, jak vlastně vypadá 1 decimetr čtvereční, to už je pro některé záhadou.

Vyrobili jsme si proto šablonku, která měla rozměr 10×10 cm, tedy onen decimetr čtvereční.

Našim úkolem bylo odhadnout, např. kolik šišek, listů, květů, žaludů apod. se do okýnka vejde. Tyto odhady jsme ověřovali a zjišťovali, jak se nám odhad povedl.

Cílem však bylo fixovat si velikost (podobně jako když jsme dělali  10 cm a měřili různé věci).

Hodina probíhala hladce a s nadšením…. foto