Změna rozvrhu výuky v předvánočním týdnu

18. 12. 

8:55 – 13:30

19. 12.

8:00 – 12:30 rozchod po skončení akce (jdeme na angl. představení 70,- Kč, rozchod po akci)

odhlaste si obědy

20. 12.

kontrolní práce z matematiky (soustavy rovnic, slovní úlohy)

21. 12.

8:00 – 11:40 vánoční besídka

Prosím změny podepsat v ŽK.

Děkuji

Andrea Konečná