ZLATÉ MICHÁLKOVICKÉ RUČIČKY

  • Publikováno: 28.11.2022
  • Kategorie: Aktuality

První listopadový týden byl v ZŠ U Kříže 28 v Ostravě-Michálkovicích na akce nadmíru bohatý.

Po úspěšném halloweenském řádění čekal na žáky projekt s názvem Zlaté michálkovické ručičky, který se zaměřoval na podporu řemesel a rukodělných činností. Tuto akci podpořilo i město Ostrava dotací ve výši 40 000 Kč.

Škola se ve dnech 2. a 3. listopadu 2022 proměnila v jakousi manufakturu, kde žáci ve třídách, na chodbách, ale i na školní zahradě vytvářeli ve spolupráci s pedagogy rozličné výrobky. Zapojili se všichni od 1. až po 9. třídy. A co všechno se zde vyrábělo? Pojďme si jednotlivé činnosti trochu přiblížit.

Žáci 1. a 2. tříd si vyzkoušeli modelování ze samotvrdnoucí hmoty, kterou pak také nabarvili. Jejich spolužáci ze 3. a 4. tříd se zase převtělili v malé kuchaře, protože se věnovali pečení rozličných tvarů z těsta a v době, kdy se jejich výrobky pekly v troubě, vystřihovali nádherné papírové modely.

Žáci 5. tříd se inspirovali podzimními tradicemi a mezi ně neodmyslitelně patří pouštění draků, jenže předtím bylo potřeba si draky vytvořit. Po dvou dnech usilovné práce pak předvedli všem úžasné pestrobarevné draky a jejich let otestovali na školní drakiádě.

Šesťáci a sedmáci se pustili do rukodělných činností s různými materiály, například z drátků vyráběli motýlky nebo pomocí alobalu vymodelovali postavy s dlouhými končetinami, které připomínaly tvorbu sochaře Olbrama Zoubka. A nechybělo ani stavění modelů ze stavebnice Merkur.

Nejstarší žáci z 8. a 9. tříd si měli možnost vyzkoušet výrobu lavic z palet. Této činnosti se věnovali především kluci a děvčata se naopak dala do šití podsedáků a polštářů, aby sezení bylo maximálně pohodlné. Vše bylo navíc ještě zpestřeno i přítomností pana čalouníka, který žákům ukázal svou práci a možná některé z nich inspiroval k tomu, aby se také rozhodli pro toto řemeslo. Tyto lavice pak byly rozmístěny do jednotlivých pater školy a budou sloužit žákům k posezení během přestávek. Kromě toho si žáci ušili také polštáře pro svou vlastní potřebu. Ty si pak nadšeně odnášeli domů a perličkou byla nepochybně výroba kabelek. Ze strany dívek byl o tuto činnost velký zájem. A aby toho nebylo málo, tak se žáci věnovali rovněž vytváření malých čepiček z vlny, dále soviček ze šišek či svícnů ze dřeva a vyzkoušeli si i malování kávou.

Celý projekt se vydařil a velké poděkování patří všem zaměstnancům školy, kteří se na přípravě a realizaci podíleli a samozřejmě také městu Ostrava za finanční podporu. Je určitě dobře, že i v době počítačů a mobilů se podporuje řemeslná a rukodělná činnost a škola se bude snažit podobnou akci zrealizovat i v budoucnu.