Živá knihovna povolání

Už v září jsme stihli navštívit Svět techniky, kde jsme měli možnost seznámit se s nabízenými studijními obory. Dopoledne to bylo zajímavé a přínosné (nejen díky reklamním dárečkům).

Plynule jsme přešli k Ostravici, kde jsme měli plnit úkol do výtvarné výchovy, a to zachytit podzim na fotografii.

FOTO z celého dne