Závěrečný koncert pěveckého sboru

  • Publikováno: 28.06.2016
  • Kategorie: Aktuality

Jako každý rok tak i letos se představili členové pěveckého sboru Michálek na koncertu, který se

konal v pátek 24. června 2016 v michálkovickém kulturním domě. V devět hodin dopoledne

předvedli svůj program spolužákům a vyučujícím 1.stupně, od jedenácti pak následovalo vystoupení

pro žáky 2.stupně. V horkém letním dopoledni to nebylo vůbec jednoduché, na jevišti pod umělým

osvětlením bylo ještě poněkud tepleji než v sále a při druhém představení se v očích některých

účinkujících již zračila velká únava. Ale všichni se snažili, aby předvedli spolužákům to nejlepší, co se

během druhého pololetí na schůzkách sboru naučili. Veselé i klidnější písně střídali vítězové recitační

soutěže, takže z jeviště zaznělo i mluvené slovo, v podání dívčího kvintetu z 8.tříd, které zvítězily

v městském kole pěvecké soutěže,zazněla i píseň v anglickém jazyce. Písní se rozloučily i žákyně

IX.tříd a malá kytičkou z rukou sbormistryně i velký potlesk spolužáků byly oceněním jejich devítileté

práce v pěveckém sboru. V závěru koncertu zazněla Prázdninová, kterou se sbor se školním rokem

loučí již dvacet let a všichni se rozešli s pocitem příjemně stráveného dopoledne.

FOTO