Zápisy do prvních tříd se uskuteční 10. a 11. dubna 2018

Vážení rodiče,

ve dnech 10. a 11. dubna 2018 se uskuteční zápis do 1. tříd.  Rádi bychom vás při této příležitosti upozornili na několik důležitých věcí.

Termíny zápisů: 

10. dubna 2018 12.00-17.00 hod

11. dubna 2018 12.00-16.00 hod

K zápisu je třeba se přihlásit telefonicky předem v kanceláři školy na tel. čísle 596 231 614

 

 

 

 

 

Povinnosti zákonného zástupce a co s sebou?

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 2018/2019, pokud je dítě narozeno od 1.9. 2011 do 31.8. 2012, popř. mělo odklad.

 K zápisu je zapotřebí s sebou přinést rodný list dítěte a občanský průkaz rodného zástupce. Cizinci se prokážou cestovním pasem s vyznačeným režimem pobytu. U dětí po odkladu povinné školní docházky je rovněž nezbytné předložit „Rozhodnutí“.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.