Školní rok 2023/2024

Zápis ke vzdělávání               

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od  1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Předpokládané termíny zápisu k povinné školní docházce na naší škole jsou:

4. dubna 2023 od 12.30 do 17.00

5. dubna 2023 od 12.30 do 16:00