Školní rok 2022/2023

Zápis ke vzdělávání               

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od  1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Předpokládané termíny zápisu k povinné školní docházce na naší škole jsou:

5. dubna 2022 -12.30 – 17.00

6. dubna 2022 – 12.30 – 16:00