Školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

v souvislosti s aktuálními mimořádnými opatřeními dochází k úpravě podoby zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápis na základní školu Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, p.o. uskuteční v termínu 1.-30. dubna 2021 bez osobní přítomnosti zapisovaných dětí a jejich zákonných zástupců. Zápis k povinné školní docházce se vztahuje na děti narozené od 1.9.2014 – 31.8.2015 a děti s odkladem školní docházky.

Nabízíme nicméně možnost on-line setkání s učiteli 1. stupně, s pracovníky školní družiny, vedením školy v termínu 13.4. od 12:30 hod do 17:00 hod a 14.4. od 12:30 do 16:00 hod. Na webových stránkách školy bude v dostatečném časovém předstihu zveřejněn link na on-line setkání v Google Meet.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání naleznete pod tímto textem. Vyplněnou a podepsanou žádost doručte ve stanoveném termínu do školy pouze některým z těchto způsobů:

·       datovou schránkou (ID: t8gy4tc)

·       emailem s elektronickým podpisem na sekretariat@zsmichalkovice.cz

·       poštou na adresu Základní škola U Kříže 28, Ostrava-Michálkovice 715 00

·       vhoďte do naší poštovní schránky u vstupu do areálu školy

Rodiče, kteří nemají možnost si dokumenty vytisknout, nabízíme možnost kontaktovat nás telefonicky na čísle 731 152 578,  po telefonické domluvě Vám bude přihláška vytištěna a dohodnut způsob předání.

Co je k zápisu potřeba?

1.     Vytištěná, vyplněná a podepsaná žádost o přijetí

2.     Scan rodného listu dítěte

3.     V případě svěření do péče je také nutný scan rozhodnutí soudu

V případě žádosti o odklad školní docházky postupujte stejně, formulář taktéž naleznete pod textem.

K žádosti o odklad je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra).

K zápisu mohou zákonní zástupci přihlásit i děti narozené od 1.9. 2015 do 31.12. 2016 k žádosti musí doložit doporučení školského poradenského zařízení.  Děti narozené v době od 1.1. 2016 do 30.6. 2016 mohou být ke školní docházce přijaty v případě, že zákonní zástupci k žádosti doloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Po doručení žádosti škola potvrdí zákonným zástupcům její přijetí telefonicky a přidělí k žádosti registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webu školy, kde budou přijaté děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly. Po přijetí budou zákonní zástupci telefonicky informováni o přijetí žáka či odkladu a způsobu převzetí rozhodnutí.

Žádost o přijetí

Žádost o odklad školní docházky

Vzkazy pro budoucí prvňáčky

Prezentace školní družiny

 

Virtuální prohlídka školy

 

Život ve škole

 

Představujeme školní pedagogické pracoviště