Výběr stravného na únor

  • Publikováno: 19.01.2020
  • Kategorie: Aktuality

Středa 29. 1. 2020

7.00  – 14.30 hod.

Čtvrtek 30. 1. 2020

7.00  – 14.30 hod.

v jídelně ZŠ.

Inkaso proběhne 24. 1. 2019

Kategorie    7- 10 let          15 dnů  x  23,- Kč            345,- Kč

Kategorie  11- 14 let          15 dnů  x  25,- Kč            375,- Kč

Kategorie  15 let a výše     15 dnů  x  27,- Kč            405,- Kč

 

Cizí strávníci              20 dnů  x  62,- Kč          1240,- Kč

 

Mateřská škola

MŠ 3-6 let                            20 dnů x 35,-Kč                700,-Kč

MŠ 7 let                               20 dnů x 37,-Kč                 740,-Kč

 

Jarní prázdniny 10. – 16. 2. 2020

Žádám rodiče, aby dbali na řádné odhlašování dětí z obědů při delší nepřítomnosti ve školní výuce.

Školní stravování je poskytováno žákům na základě zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb.
Žák má nárok na dotovanou stravu pouze tehdy, pokud je přítomen ve škole. Podle § 4, odst. 9 vyhl. č. 107/2005 je žák oprávněn dotovanou stravu odebrat i první den neplánované nepřítomnosti ve škole. V tomto případě strávník hradí pouze náklady na potraviny. V dalších dnech nepřítomnosti ve škole již žák nemá nárok na dotovaný oběd a je povinen stravu odhlásit.
V případě, že je žák nepřítomen ve škole a je mu poskytnut dotovaný oběd, jedná se o stravu neoprávněně odebranou – a žák je tedy povinen uhradit plnou hodnotu oběda tj. potraviny + provozní náklady. Pokud je strávník nemocen několik dnů, od druhého dne nemoci, kdy bude nepřítomen ve škole, se již nejedná o školní stravování (par. 122, odst.2 zák. 561/2004 Sb. v platném znění) a odebraná strava bude vyúčtována v rámci doplňkové činnosti.

POŘIZOVACÍ CENA OBĚDA:

Pořizovací cena oběda pro děti  7 – 10 let –     55,-Kč

Pořizovací cena oběda pro dětí 11 – 14 let –     57,-Kč

Pořizovací cena oběda pro dětí 15 a více let –  60,-Kč

Děkuji za pochopení.

Eva Vozničková
Vedoucí školní jídelny