Volno pro žáky

V pondělí 2. března  dle §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. vyhlašuji  ředitelské volno.

Mgr. Hana Bayerová