Vlastivěda 8.6. – 12.6.

Vlastivěda 8.6. – 12.6.

Úmluva o právech dítěte

– uč. str. 82 : přečtěte si znění základních práv dítěte

– do sešitu : vyberte si 3 práva dítěte, popište k čemu jsou dobrá a jaké povinnosti se k nim vážou (každá práva mají i své povinnosti)

Svoboda

– uč. str. 83 : přečtěte si celou stránku

– do sešitu :

Svoboda – mám možnost něco udělat a udělám to (žiju svobodně – nikdo mi nebrání, abych své svobody využil v životě)

Člověk nesmí svým chováním omezovat svobodu jiného člověka. Někdy je třeba bránit svobodu druhých proti těm, kteří ji omezují.

Omezování lidských práv a svobod je zločin.

Proti porušování lidských práv a svobod chrání občany zákony. Zákony stanovují co smíme a co nesmíme a také tresty za jejich porušení.

– úkoly : jmenujte příklady porušování lidských práv a svobod; jedním takovým příkladem je i šikana – setkali jste se s tím někdy?