Vlastivěda 7.5.-13.5.

Vlastivěda 7.5.-13.5.

– Uč. str. 43 / 45 : přečtěte si kapitolu, pak do sešitu napište nadpis „Rakousko – náš jižní soused“ a opište obsah rámečku („A co je důležité“) na str. 45 do sešitu.
K tomu vypište z učebnice:

– počet obyvatel
– pohoří
– řeky
– významná města
– významné památky

– Vypracujte do sešitu Otázky a úkoly na str. 45

– video:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095875447-cestomanie/201323232400008-rakousko-tyrolske-pastorale